วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์3

file conversionหมายถึง
: กระบวนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแฟ้มข้อมูล
จากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง โดยไม่ทำให้สาระของข้อมูลเสียหาย
ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนแฟ้มข้อมูลจากรูปแบบของ word processor
ไปสู่รูปแบบของ ASCII โดยไม่ทำให้ความหมายของข้อมูลนั้นเปลี่ยนไปfile formatหมายถึง
: รูปแบบหรือโครงสร้างของแฟ้มข้อมูล ซึ่งถูกกำหนดไว้ในขณะที่มันถูกเก็บไว้
และขณะที่มันถูกแสดงออกมาทางจอภาพ หรือถูกพิมพ์ออกมาเป็นฮาร์ดก๊อบปี้file managerหมายถึง
: รูปแบบของระบบปฏิบัติงาน (operating system)
หรือรูปแบบของ environment ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมแห่งรวมแฟ้มโปรแกรม
และการเข้าถึงโปรแกรมเหล่านั้น


garbage in, garbage outหมายถึง
: มักใช้เป็นคำย่อว่า GIGO เป็นคำกล่าวที่เป็นจริงทางคอมพิวเตอร์
โดยอาศัยหลักตรรกะที่เป็นจริงว่า ถ้าข้อมูลที่ผิดๆ
ไม่ถูกต้องใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะผิดพลาดด้วยgatewayหมายถึง
: เครื่องมืออย่างหนึ่งสำหรับต่อเชื่อมโยงเครือข่าย
ที่มีลักษณะแตกต่างกันเข้าด้วยกัน นั่นคือ gateway
สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายซึ่งใช้โปรโคโคล (protocol)
ในการสื่อสารแตกต่างกันเข้าด้วยกันได้ ทำให้สามารถส่งข่าวสาร (message)
สารสนเทศ (Information) และข้อมูล (data)
ผ่านจากเครือข่ายหนึ่งไปยังอีกเครือข่ายหนึ่งได้gigaหมายถึง
: อ่านว่า จิ๊กกะ มีค่าเท่ากับ 10 ยกกำลัง 9 หรือ 1,000,000,000glare filterหมายถึง
: แผ่นโปร่งแสงสำหรับปิดหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์
เพื่อลดความเข้มของแสงจากจอภาพลง
ป้องกันตาล้าเมื่อนั่งอยู่หน้าจอภาพนานๆgraphic modeหมายถึง
: ลักษณะการทำงานแบบกราฟฟิก ในคอมพิวเตอร์ PC
ของ IBM ได้แก่ ได้แก่การทำงานที่แสดงออกมาเป็นภาพ
เส้นและตัวอักษรบนจอภาพ graphic mode
สร้างภาพโดยวิธีใช้จุด pixel แต่ละจุดมาต่อเรียงกันเพื่อสร้างเป็นภาพhalf-duplex transmissionหมายถึง
: การสื่อสาร 2 ทาง ที่ผลัดกันถ่ายทอดข้อมูลคนละครั้ง
ไม่สามารถจะถ่ายทอดข้อมูลทั้งสองทางพร้อมๆ กันได้
เช่น ในการใช้วิทยุวอล์คกี้-ทอล์คกี้ หรือวิทยุสื่อสารของทหาร เป็นต้น
ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งพูด จะพูดโต้ตอบไม่ได้ รอจนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งพูดเสร็จ
อีกฝ่ายหนึ่งจึงสามารถพูดตอบไปได้ เมื่อฝ่ายหนึ่งพูดอยู่ก่อน กดปุ่ม "เปลี่ยน"handshakeหมายถึง :
"จับมือ" หมายถึงสัญญาณอย่างหนึ่งที่เตือนให้รู้ว่า
การสื่อสารหรือการถ่ายทอดข้อมูล สารสนเทศหรือข่าวสารสามารถเริ่มต้นได้แล้วhidden fileหมายถึง
: แฟ้มข้อมูล ซึ่งไม่ปรากฎชื่อในรายชื่อแฟ้มข้อมูล
ตามปกติในไดเรกทรอรี่ เหตุที่แฟ้มข้อมูลไม่ปรากฎรายชื่ออยู่ใน
รายชื่อแฟ้มข้อมูล ก็เพื่อป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบออกhierarchicalหมายถึง
: การจัดเรียงตามลำดับความสำคัญ หน่วยที่ใหญ่กว่า สำคัญกว่า
จะอยู่เหนือกว่า หรืออยู่ก่อน หน่วยเล็กกว่าหรือหน่วยย่อยจะเรียง
ลำดับถัดลงมา หรืออยู่หลังhigh-density diskหมายถึง
: แผ่นฟลอบปี้ดิสก์ ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูล หรือสารสนเทศ
ได้มากกว่าเป็น 2 เท่าของแผ่นดิสก์ชนิด double-density disk
หรือแผ่นดิสก์มาตรฐานทั่วๆ ไป แผ่นดิสก์ชนิด high-density ของ IBM
และ IBM clone สามารถบันทึกข้อมูลได้ 1.2 MB
สำหรับแผ่นที่มีขนาด 5.25 นิ้ว และ ขนาด 3.5 นิ้ว สามารถบันทึกได้ 1.44 MBhigh resolutionหมายถึง
: หรือมักใช้คำว่า hi-res (ไฮเรส) หมายถึงจอภาพที่มีคุณภาพดี
สามารถให้ภาพที่มีคุณภาพสูง สามารถให้รายละเอียด
และความคมชัดของภาพและตัวอักษรได้ดีมาก high resolution
ขึ้นอยู่กับจำนวน pixel (จุด) ซึ่งใช้ในการสร้างภาพ
เช่น Enhanced Graphics Adapter ของ IBM
ให้ high resolution โดยมี 640 pixel * 350 pixel เป็นต้น
Home keyหมายถึง
: แป้นคี แป้นหนึ่งของแป้นพิมพ์ IBM และ IBM compatible
อยู่ในกลุ่มแป้นตัวเลข (รวมกับแป้นเลข 7) และแป้น Home
อีกแป้นหนึ่งอยู่ในกลุ่มแป้นเสริม (enhanced keyboard)
แป้นโฮม ทำหน้าที่ต่างๆ หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับโปรแกรมปฏิบัติการ
(application program) ที่ใช้ ตามปกติ ใช้นำเคอร์เซอร์กลับไป
ณ ที่เริ่มต้นบรรทัด หรือไปยังมุมซ้ายบนสุดของจอภาพ
หรือไปยังจุดเริ่มต้นของแฟ้มข้อมูล เป็นต้น ในโปรแกรม Lotus 1-2-3
เมื่อกด Home key เคอร์เซอร์จะไปอยู่ที่เซล A1hookหมายถึง
: ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ในการปฏิบัติงาน หรือในโปรแกรมซึ่ง
ณ ตำแหน่งนี้ นักเขียนโปรแกรม (programmer) สามารถต่อ
หรือ สอดแทรกการปฏิบัติงานอย่างอื่นเข้าไปเพื่อขจัดข้อผิดพลาด
หรือความบกพร่องของการปฏิบัติงานนั้นๆ
หรือของโปรแกรมนั้นๆ หรือเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นhot keyหมายถึง
: คำสั่งโดยการเคาะแป้นคี ครั้งหนึ่ง หรือ 2 ครั้งติดกัน
เพื่อเข้าสู่โปรแกรมอื่นในทันทีทันใด ตามปกติจะเป็นโปรแกรม
ที่อยู่ในหน่วยความจำแล้ว เช่น เคาะแป้นคีเพื่อเรียก notepad
เรียกเครื่องคิดเลข หรือเรียก phone dialer เป็นต้น


hueหมายถึง : สี


HyperCardหมายถึง
: ซอฟแวร์ชนิดหนึ่ง สำหรับใช้กับ Apple Macintosh
เป็นซอฟแวร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการด้าน
ข่าวสารต่างๆ เอกสาร HyperCard ประกอบไปด้วย
การ์ดเป็นชุด ซึ่งเก็บไว้ด้วยกันในกล่องการ์ด
แต่ละแผ่นจะมีเนื้อเรื่อง (text) ภาพกราฟฟิก และสีเสียงhypertextหมายถึง
: รุปแบบอย่างหนึ่งของการนำเสนอสารสนเทศ
ซึ่งทำให้เนื้อเรื่อง (text) ภาพ (image) เสียง และการกระทำ (action)
เข้ามาเชื่อมโยงกันเป็นรูปแบบของคลื่นผสมและเกิดขึ้นพร้อมๆกัน
ทำให้ผู้ใช้เลือกเข้าถึงหัวข้อที่เชื่อมโยงกันได้
โดยไม่ต้องคำนึงถึงลำดับของหัวข้อ เช่น ผู้ใช้เข้าถึงคำว่า "gold"
ในบทความที่ต้องการ ในบทความนั้นอาจนำผู้ใช้ไปสู่ตารางทางเคมี
หรืออาจนำไปสู้เรื่องราวของเครื่องประดับก็ได้ เป็นต้น
hypermediaหมายถึง
: เป็นการรวมเอาภาพกราฟฟิก เสียง ภาพเคลื่อนไหว
และการเลียนแบบที่สมจริง (animation)
เข้ามาผสมผสานกันและเก็บไว้ในคลังข้อมูล หรือคลังสารสนเทศ
และสามารถเรียกออกมาใช้ประโยชน์ได้ ดูเพิ่มเติม multimediahyphenation programหมายถึง
: โปรแกรมอย่างหนึ่ง ซึ่งมีคำสั่งเกี่ยวกับการแบ่งคำที่มีหลายพยางค์
โดยการขีดเส้นแบ่งคำ ระหว่างพยางค์ที่อยู่บรรทัดบน
และพยางค์ที่อยู่บรรทัดถัดไปโดยอัตโนมัติ กิจลักษณ์การแบ่งคำนี้
มักมีในภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทย
i486หมายถึง
: การเรียกไมโครโพรเซสเซอร์ชนิด 80486 ของ intel
ซึ่งผลิตขึ้นในปี พ.ศ. 2532 ไมโครโพรเซสเซอร์ i486
เป็นไมโครโพรเซสเซอร์ชนิด 32 บิต


iconic interfaceหมายถึง

: การติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ โดยการคลิกไอคอน

แทนที่จะใช้วิธีพิมพ์คำสั่งหรือวิธีอื่นใดIEEEหมายถึง

: อ่านว่า ไอทริเพิ่ลอี เป็นคำย่อของคำว่า

Institute of Electrical and Electronics Engineers

เป็นองค์กรวิชาชีพวิศวกรรมและอีเล็กทรอนิกองค์กรหนึ่ง

ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการพัฒนาระดับการเชื่อมโยงข้อมูล

ในเครือข่าย LAN มาตรฐานที่เรียกว่า IEEE 802

ต่อจากการพัฒนาแบบของ ISO Operating system Interconnectionimpact printerหมายถึง

: เครื่องพิมพ์แบบกดตัวอักษรลงบนผ้าหมึก (ribbon)

เพื่อให้ตัวอักษรติดลงบนกระดาษ ได้แก่เครื่องพิมพ์

ที่เรียกว่า dot-matrix และ daisy-wheel printer เป็นต้นimportหมายถึง

: การนำเอาเอกสารสารสนเทศจากที่อื่น

ระบบอื่น หรือโปรแกรมอื่น มาสู่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้indentหมายถึง

: ย่อหน้า เป็นกิจลักษณ์ (feature)

ที่มีอยู่ในโปรแกรมปฏิบัติการ word processing


index searchหมายถึง

: การค้นหาข้อมูลในหน่วยความจำ หรือในคลังข้อมูล โดยวิธีใช้ดรรชนี (index)

ไม่มีความคิดเห็น: